Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn từng bước cách sử dụng tính năng sao lưu tự động cho các cài đặt và tập tin của hệ thống có sẵn trên Windows 10.

Trong Windows 10, bạn không cần phần mềm gì thêm để tạo bản sao lưu tự động cho các cài đặt và tập tin của hệ thống như các phần mềm tạo ghost và bung ghost với phiên bản Win trước đây. Thay vào đó Windows 10 có sẵn tính năng đó trong hệ thống.

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn từng bước cách sử dụng tính năng sao lưu máy tính tự động trên Windows 10.

Hướng dẫn sao lưu máy tính tự động trên Windows 10

*Nguồn: techrum.vn

Bước 1: Mở Control Panel

Bước 2: Vào Backup and Restore (Windows 7)

Hướng dẫn \

Vào Backup and Restore (Windows 7).

Bước 3: Bấm vào System and Security, chọn Set up backup.

Hướng dẫn \

Bấm vào System and Security, chọn Set up backup.

 

Bước 4: Lựa chọn ổ đĩa ngoài bạn muốn sử dụng để lưu trữ bản sao lưu.

Hướng dẫn \

Lựa chọn ổ đĩa ngoài bạn muốn sử dụng để lưu trữ bản sao lưu.

Bước 5: Trong What do you want to backup?, hãy click Let me choose, để đảm bảo tất cả mọi thứ được sao lưu.

Hướng dẫn \

Trong What do you want to backup?, hãy click Let me choose, để đảm bảo tất cả mọi thứ được sao lưu.

Bước 6: Kiểm tra và tích chọn những thông tin mà bạn muốn sao lưu, bạn nên chọn đầy đủ mục Data Files và Computer. Lựa chọn thêm Include a system of drives: System Reserved, C:, sau đó click Next.

Hướng dẫn \

Kiểm tra và tích chọn những thông tin mà bạn muốn sao lưu, bạn nên chọn đầy đủ mục Data Files và Computer. Lựa chọn thêm Include a system of drives: System Reserved, C:, sau đó click Next.

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin một lần nữa, mục Shedule chính là thời gian hệ thống bắt đầu quá trình sao lưu tự động. Bạn có thể click Change shedule để tiến hành thay đổi thời gian bạn mong muốn.

Hướng dẫn \

Kiểm tra lại thông tin một lần nữa, mục Shedule chính là thời gian hệ thống bắt đầu quá trình sao lưu tự động. Bạn có thể click Change shedule để tiến hành thay đổi thời gian bạn mong muốn.

Bước 8: Bấm Save settings and exit để hoàn tất.

Hướng dẫn \

Bấm Save settings and exit để hoàn tất.

H.A.H (Tổng hợp)/ict news