Oto - Xe máy

Huỷ chuyển đi khi đã gọi xe Uber có thể bị tính phí

Huỷ chuyển đi khi đã gọi xe Uber có thể bị tính phí

Huỷ chuyển đi khi đã gọi xe Uber có thể bị tính phí

- 61

Cụ thể, khi người dùng đặt yêu cầu chuyến đi, tài xế Uber nhận chuyến đi sẽ cần thời gian để đến địa điểm đó, thế nhưng trong thời gian này, khách hàng có thể đặt câu lệnh huỷ chuyến đi nếu cần, nhưng có thể bị tính phí. Chi phí cho việc huỷ chuyến sẽ được chi trả và bù tiền di chuyển cho tài xế.

Huỷ chuyển đi khi đã gọi xe Uber có thể bị tính phí

 

Tại Việt Nam, khi khách hàng muốn huỷ chuyến trong vòng 5 phút kể từ lúc gọi xe, khách hàng sẽ không bị tính phí. Khi khách hàng quyết định huỷ chuyến sau 5 phút với lý do chính đáng (bằng cách chọn một trong những lý do được nêu ra khi huỷ chuyến) thì khách hàng cũng không bị tính phí huỷ chuyến.

Huỷ chuyển đi khi đã gọi xe Uber có thể bị tính phí

 

Đối với những chuyến huỷ bị tính phí, sẽ phụ thuộc vào thời điểm khách hàng quyết định huỷ yêu cầi gọi xe đó, phí huỷ chuyến sẽ khác nhau tại mỗi thành phố và phụ thuộc vào loại xe khách hàng chọn.

Huỷ chuyển đi khi đã gọi xe Uber có thể bị tính phí

 

Tuy nhiên, nếu bạn đã thực hiện hủy chuyến có lý do hợp lý mà vẫn bị tính phí, khách hàng có thể vào email hóa đơn chuyến đi mà Uber đã gửi cho bạn, tại đó bạn sẽ thấy có nút phản hồi chuyến đi, bạn chỉ cần gửi lại yêu cầu cho Uber, Uber sẽ giải quyết cho bạn. Ngoài ra, khách hàng có thể vào mục menu trong ứng dụng Uber trên điện thoại, chọn phần Hỗ Trợ (Help) để lựa chọn Chuyến Đi tương ứng (Trips) và gửi yêu cầu phản hồi về chuyến đi cho Uber, bộ phận hỗ trợ của Uber sẽ giải quyết cho bạn. 

Huỷ chuyển đi khi đã gọi xe Uber có thể bị tính phí

 

 

Trần Anh

Đơn vị Bảo trợ

Liên Hiệp Khoa Học Doanh Nhân Việt Nam

Bản quyền thuộc về Trung Tâm ICT Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà D2 - D6 Đường Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh