Khoa học

Bộ KH&CN có đơn vị mới Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Bộ KH&CN có đơn vị mới Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Bộ KH&CN có đơn vị mới Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- 16

Bộ KH&CN có đơn vị mới Học viện Khoa  học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Một trong những nhiệm vụ của Bộ KH&CN là tạo lập và thúc đẩy môi trường pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 95 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN, thay thế cho Nghị định 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013.

Nghị định 95 quy định, Bộ KH&CN là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về KH&CN, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH&CN; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ KH&CN thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Trần Anh

Cơ quan chủ quản: Trung Tâm CNTT Truyền Thông Việt Nam
Trụ sở: Lầu 1, tòa nhà D2-D6 Thất Sơn, P.15, Q.10, TP.HCM
Liên hệ truyền thông: 096-221-1133

Copyright © 2017, ICT Vietnam all rights reserved.

Điện thoại: (028) 7300-6816 | Hotline: 096-218-6839
Email: info@ictvn.com